Nieuwsbrief 46

Spelen in Abcoude

Tijdens een verjaardagsfeestje van Henk & Klara Rouwen kwam onze gezamenlijke hobby ter sprake: Diny, zus van Henk en haar man Wout spelen het jeu de boule in Abcoude. Wout is daar wedstrijdleider. Van het een kwam het ander, n.l. een uitnodiging aan Ca Roule om in Abcoude te komen spelen.

Met 10 equipes van Ca Roule togen wij op 11 mei naar het prachtige complex van Jeu de Boule Vereniging Abcoude, gelegen aan de Molenweg.. Deze vereniging heeft onlangs haar 30 jarig bestaan gevierd en telt momenteel 91 leden. Het terrein, een voormalige zoutopslag van Rijkswaterstaat, ligt midden in een natuurgebied en is recentelijk door de eigen leden geheel gerenoveerd. Het resultaat mag er zijn!

De routebeschrijving zoals Frank ons doorgegeven had was prima en daar werden wij hartelijk welkom geheten door de voorzitter, waarna de wedstrijdleider het overnam. Er was koffie, thee en iets lekkers erbij. Iedereen kreeg consumptiebonnen – het ontbrak ons aan niets!

Een schema om 3 partijen te spelen hing klaar – hierbij werd ook aangegeven op welke baan er gespeeld zou worden. Het verliep allemaal in een bijzonder prettige sfeer. Na 2 rondes bleek dat het 1 – 1 was tussen Abcoude en Heerhugowaard. Rond 23.00 uur na de laatste ronde bleek dat Ca Roule toch sterker was (?!) en kwam er een wisselbeker te voorschijn. Deze werd door Wout aan onze wedstrijdleider Frank aangeboden met de woorden dat zij hem terug willen winnen.

Individueel waren er eigenlijk 3 teams met 3 gewonnen partijen, twee van Abcoude en een van ons: Ed Huisman met Henk de Waal.Tijdens de partijen werden steeds versnaperingen rondgedeeld  en na het uitreiken van de beker werden nogmaals hapjes aangeboden.

Terugkijkend kan ik alleen maar zeggen dat wij enorm in de watten gelegd zijn en heel gastvrij ontvangen. Nu is het aan ons om hen uit te nodigen – ze moeten de gelegenheid hebben die beker terug te verdienen……Een uitwisseling met een andere vereniging is een heel leuk idee en misschien voor herhaling vatbaar met een andere club?

Rina

WIST U DAT…………

1.Het but of een boule tijdens een partij slechts vervangen mag worden als:

-het but of een boule zoek is en niet binnen 5 minuten wordt gevonden;

-of als het but of een boule in stukken breekt.

2.Een speler moet, vóór hij een boule werpt, deze ontdoen van elke eraan klevende substantie en

een speler die zich niet aan deze regel houdt riskeert de sancties genoemd in artikel 34!!!!!

3.Artikel 34 sancties betreft wanneer spelers zich niet aan de spelregels houden:

-officiële waarschuwing

-ongeldigverklaring van de geworpen boule

-uitsluiting van de betreffende speler

-diskwalificatie van de equipe

4.Een boule die aan het eind van een werpronde wordt opgeraapt vóór het aantal punten is overeengekomen, ongeldig is.

DE AFGELOPEN MAANDEN……….

Werden er weer veel interne wedstrijden gespeeld. Hieronder worden de resultaten vermeld.

De individuele wedstrijden zijn op de dinsdag en donderdagavonden gespeeld, waarbij de equipes werden gevormd via “ bal in de zak”.

Er werden minimaal 10 partijen gespeeld verspreid over 8 speelavonden.

Op dinsdagavond eindigde als

3e – Dicky Oudshoorn ,

2e- Simon van Straaten en

1e- Hans Roozendaal

Op donderdagavond eindigde als

3e-Hubrecht Duijker,

2e-Martin Hoogendonk en

1e-Cock Warmerdam

NARCISSENTOERNOOI

Het traditionele Narcissentoernooi werd op 18 maart gehouden. Ons clubhuis zag er feestelijk uit in voorjaarstooi. Er waren leuke prijsjes en Hans de Kleuver was als wedstrijdleider een waardige vervanger van Wout.

Marjan van Riemsdijk heeft met hulp van een aantal leden een smakelijk koud buffet klaargemaakt, aan iedereen een “paaspakketje” uit gedeeld en leuke prijsjes ingekocht voor de winnaars.

Ze is een waardige opvolgster van Julie Duyker die vele jaren “ het  Narcissentoernooi “, “de Ronde van Abcoude” en “ het Kersttoernooi” heeft georganiseerd en nu het stokje aan Marjan heeft overgedragen.

We danken Julie hartelijk voor de organisatie van de vele gezellige toernooien en voor de smakelijke schotels die ze voor onze leden heeft bereid.

Narcissentoernooi 2012

Afgelopen week hadden we op1 8 maart in Abcoude een z.g. Lentetoernooi, zoals er in de boule wereld in het voorjaar veel lentetoernooien worden georganiseerd. De hele bollenwereld trekt aan je voorbij als je alleen de uitnodigingen al ziet. Tulpen, hyacinten, blauwe druifjes, sneeuwklokjes en krokussen vliegen op papier voorbij, waarbij de laatste, de krokus, op mij de meeste indruk maakt vanwege de laatste lettergreep. Vroeger gespeld als crocus, maar dat woord is verbannen omdat de uitgang niet deugde. Genoeg hierover. Bij Abcoude was er sprake van een Narcissentoernooi, ook leuk. Ondanks of dankzij het weer kon het een leuke dag worden. Een drietal partijen, diverse pauzes en een uitgebreid koud buffet na. Aan het programma zou het niet liggen. De opkomst was divers, vrouwen en mannen door elkaar en in de, loop van de middag nog enkele spijtoptanten. Het weer werkte zowaar mee, een enkele drup regen kon de stemming niet bederven, want er kon immers ook binnen gespeeld worden, wat een enkel doublet ook heeft gedaan.

De ontvangst was om 12.30 uur met koffie, thee en paasbrood, met een knipoog nar de paasdagen De wedstrijdleider regelde alle perfect ( hij mag het in de toekomst vast meer doen), een ieder trok een nummer en je wist meteen met wie je mocht spelen. Teleurstellingen werden niet geaccepteerd en om 1 uur ging het van start. Omdat er tussen de partijen door gelegenheid was om je consumptiebonnen te verzilveren begon het beloofde buffet niet te vroeg maar precies op tijd. Kwestie van organisatie!

Tijdens het buffet werd er door de wedstrijdleider de prijzen uitgereikt die horen bij een geweldige prestatie en er was voor iedereen een kleine verrassing, wat thuisgekomen een aantal chocolade eitjes bleek te zijn, ook weer met de bekende knipoog naar de a.s. Pasen. Kortom een zeer geslaagde dag met alleen maar winnaars.

Nu was daar ineens de persoon die mij vroeg: ”Kan je niet een leuk bedankbriefje schrijven voor de nieuwsbrief?”. Natuurlijk wil ik dat wel maar dan wordt de nieuwsbrief in het vervolg geschreven als Nieuwsbrief, een beetje standing mag er dan wel zijn en dan hoop ik dat ik het waard ben om te mogen publiceren in het belangrijke mededelingenblad.

Dus nu het bedanken. Nu was er laatst iemand die mij zei: “Bedank nu gewoon iedereen maar ga nauw” (het is een Amsterdammer), niet iedereen met nam en toenaam bedanken. Want zo zei hij, je moet er zoveel bedanken en dan vergeet je vast iemand en dan heb je zo ruzie in de tent en dat is niet de bedoeling. Heel goed idee, want ik weet nu al dat ik Peter van Esveld zou hebben vergeten voor diens soepbijdrage. In ieder geval als ik hem zou vermelden moet ik zijn naam correct schrijven, dus niet als Esvelt, en waarom niet gewoon met een d op het einde. Dat moet toch ook kunnen. Neen, dat kan niet, want de echte soepdeskundige heet voluit Peter van Esvelt.

Alle anderen natuurlijk ook hartelijk bedankt voor jullie inbreng en vergeet ook niet de eters te bedanken voor hun bijdrage.

Hoogachtend,

IKDUS. (naam bij de redactie bekend)

PASEN EN PINKSTERTOERNOOI

In april werd op dinsdagavonden weer het bekende toernooi gespeeld “Tussen Pasen en Pinksteren” om de wisselbeker, beschikbaar gesteld door Fokke.

Ook hierbij werden de partijen weer samengesteld middels “bal in de zak”.

Op 4 avonden werden 2 rondes gespeeld, waarbij de eerste ronde tot 7 punten. Dit was wel even wennen want voordat je goed was ingespeeld was de partij alweer afgelopen.

Fokke heeft tijdens deze avonden voor een toepasselijke versnapering gezorgd(nl paaseitjes)

De laatste speelavond heeft hij een kleine tentoonstelling van oude “Jeu de Boules- attributen” ingericht en gaf daarbij een deskundige toelichting.

Voor de beste dame en heer van deze avond werden prijsjes beschikbaar gesteld.

De verliezende dame van het toernooi mocht de “billen van Jean-Claude “ kussen.

Daar werd om gevochten zult u begrijpen.

Tijdens de borrel, na de prijsuitreiking werden door Fokke heerlijke Franse kaasjes gepresenteerd.

En o, ja de uitslag was:

3e plaats Simon van Straaten,

2e Hans de Kleuver en

Fokke eindigde zelf als eerste en mocht de wisselbeker in ontvangst nemen.

Dini Wessel en Ben de Graaff eindigde als beste dame en heer op deze laatste speelavond.

Vooral Fokke heeft veel gedaan om de traditie van dit “P&P -toernooi “ weer in ere te herstellen.

Leuke speelavonden waren het en we danken hem hiervoor!

BEZOEK UIT HEERHUGOWAARD

Tegen 10 doublettenteams van de jeu de Boules vereniging uit Heerhugowaard werd door 10 teams van onze vereniging gespeeld op vrijdagavond 11 mei. Elders in deze nieuwsbrief kunt u een verslagje hierover lezen. Het was een genoeglijke, sportieve avond en we verheugen ons op een tegenbezoek.

DE HESWEEK

“De Hesweek” , werd van 10 t/m 16 mei gehouden en was weer als vanouds in goede handen bij Karel en Ton. Karel heeft de coördinatie op zich genomen en Ton was reeds om 7.30 uur op de club om de nodige liters koffie en thee klaar te zetten.

Deze mannen hebben veel werk verricht om alles in goede banen te leiden waarvoor onze dank! Maar…….. zonder hulp van veel leden is het organiseren van deze grote promo niet mogelijk.

Er zijn op 5 speeldagen(10-16 mei) ongeveer 1500 studenten het Jeu de Boules komen spelen. Een week later zijn op maandag- en donderdagmiddag nog 160 studenten van de internationale klassen begeleid bij het spelen van jeu de Boules.

Iedereen hartelijk dank voor de inzet en betrokkenheid bij dit evenement. Het leverde weer flink wat duiten op voor onze clubkas.

Ina van Moorsel

AGENDA VOOR DE KOMENDE PERIODE. 

Op het prikbord wordt de informatie opgehangen betreffende toernooien van andere verenigingen. Leden kunnen zich voor een toernooi bij de betreffende vereniging opgeven.

De interne activiteiten zijn:

*Zondag 4 augustus Zomertoernooi met partners en BBQ

*Maandag 17 augustus inschrijving voor de feestweek.

*Woensdag 29 augustus feestweektoernooi groepen 8.

*Vrijdag 31 augustus feestweektoernooi.

Houd voor andere interne activiteiten het prikbord in de gaten!

BARDIENSTROOSTER 2012,   3DE KWARTAAL
                 JULI                JULI                  JULI
              dinsdag           donderdag               zondag
1 Hubrecht Duijker
3 Wil Steenbergen 5 Pim Stövé 8 Otto Monsees
10 Marijke v. Straaten 12 Riet Veldman 15 Julia Diederik
17 Dini Wessel 19 Annie Verhaar 22 Cecilia Arias
23 Cor v. Wieren 26 Trees Versteeg 29 Cock Warmerdam
30 Henk de Jong
           AUGUSTUS          AUGUSTUS           AUGUSTUS
2 Nel v.d. Wijden 5 Julia Diederik
7 Simon v. Straaten 19 Thea v. Beek 12 Julie Duijker
14 Wout Wessel 23 Lidy Bieshaar 19 Henk Warmerdam
21 Ben de Graaff 30 Wim Versteeg 26 Ans Pothuizen
28 Tiny Kapteyn
           SEPTEMBER          SEPTEMBER          SEPTEMBER
2 Cecilia Arias
4 Marianne Kok 6 Fokke Dijkstra 9 Otto Monsees
11 Hans de Kleuver 13 Arjen Noordhof 16 Hubrecht Duijker
18 Truus Meijer 20 Jelle Runia 23 Ans Pothuizen
25 Theo Kapteyn 27 Miep v. Schaik 30 Julie Duijker
Als de dag je niet gelegen komt graag onderling ruilen
Groetjes Julia.

 

Een reactie plaatsen