Nieuwsbrief 56

 

ges-1

 

nb-1In de luwte van een geweldig sportjaar 2014 hebben zich gebeurtenissen binnen onze dierbare jeu de boules club Abcoude afgespeeld. In de media kregen de topprestaties van onze Hollandse jongens en meiden op vele sportgebieden terecht alle aandacht. Immers we hebben toch genoten van het voetbal, schaatsen, atletiek, Olympische Spelen, etc.?
Waar we natuurlijk ook van genieten is het wekelijkse spelletje boulen. Het is uniek dat er in ons Abcoude zo’n faciliteit is. Alleen met inzet van een ieder is het mogelijk geweest om weer een groot aantal activiteiten te ontplooien. De vele toernooien, de vele promo’s en natuurlijk de feestweek zijn daar een voorbeeld van.
Het is duidelijk voor het bestuur, maar ik denk ook voor iedereen, dat we trots mogen zijn dat dit allemaal maar kan, ook al zijn wij in aantal een niet al te grote groep. Iedereen die een bijdrage heeft geleverd wil ik namens het bestuur enorm bedanken.
In het vooruitzicht van 2015 wens ik namens het bestuur iedereen een gezond en sportief jaar toe!
Namens het bestuur nodig ik jullie uit voor de nieuwjaarsreceptie van zondag 4 januari. Het bestuur hoopt jullie allemaal te ontmoeten om 16.00 uur.
Gerard Peelen

 

kerst-en-nieuwjaar

Zondag 26 oktober: Rondje van Abcoude.
Voor een Abcoudenaar betekent dit dat je het meer rond loopt. Gezellig en goed voor het lijf. De ervaring leert dat je veelal dezelfde mensen tegen komt. Voor de Jeu de Boules geldt hetzelfde, je komt veelal dezelfde mensen tegen. Het verschil is dat je niet start vanuit je eigen huis en geen rondje meer loopt maar dat je start in ons eigen Boulodrome en een rondje dorp onderneemt. Ik noem u de locaties: Aasdomstraat (privéterrein van Piet Cnossen), Haagwinde ( nadat Mijdrecht en Vinkeveen bij Abcoude gekomen zijn weet natuurlijk iedereen waar dit is), Oosterhoutstraat, Meerlanden, Angstelborgh, Hugo de Vriespark en door de organisatie nog niet ontdekt twee banen bij ‘t Hoogt aan het Kerkplein. We gaan van start. Koffie en koek zijn uitstekend geregeld door de dames van de catering: Marjan en Marijke. De wedstrijd in handen van Simon. Het weer is perfect en er wordt gestreden, plezier gemaakt, gemopperd want de herfstbladeren doen de but zoeken en vooral: er wordt gescoord. Cecilia gooit wereldballen, Truus harkt het Hugo de Vriespark aan en Lia maakt het laatste gat (of meerdere!) dicht. Na twee ronden treffen we elkaar op ons thuisfront. Op de banen die gewoon het beste zijn. Daar weet Hans Roozendaal ook het beste van de boules te laten zien. Hulde namens schrijver dezes. Het werd geen prijs voor hem. Simon nam het hem af. Terecht. De winnaars van de dag zijn Simon en Marijke. Na voorgeloten partijen een verdiend resultaat. De prijs was wel erg mooi. De poedelprijs, een veel mooier aandenken aan deze dag, werd gewonnen door drie meisjes die veel plezier hebben gehad. Dat is dan ook precies waar het om gaat bij een toernooi als dit. Je doet je uiterste best om het geheel winnend af te sluiten maar moet wel het gevoel hebben “top”gepresteerd en bovenal zeer genoten. Dank aan Simon en de dames van de hapjes achteraf.
Wout Wessel

Uitslag van het Rondje van Abcoude op 26 oktober 2014

Marijke en Simon  1 3 W + 28
Julie en Hubrecht  2 3 W + 22
Cecilia en Jeannette  3 3 W + 18
Truus en Ben  4 2 W + 15
Hans en Wout  5 2 W + 7
Cock en Henk  6 2 W + 6
Luc en Piet D.  7 2 W + 5
Ans en Annie  8 1 W – 5
Marjan en Fokke  9 1 W – 10
Mieke en Henk 10 1 W – 14
Ton en Nico 11 0 W – 17
Annie V. en Thea 12 0 W – 17
Tiny en Theo 13 0 W – 23
Nel vd W., Ingrid en Lia 14 0 W – 24
 

LEDENNIEUWS

Toegetreden als lid:
Nico Hennipman Waardassackerstraat 13 1391 TW Abcoude

 

Het Kersttoernooi 2014.
Zondag 14 december werd ons traditionele Kersttoernooi gehouden. Simon had de organisatie weer perfect op orde. De dames speelden onderling en de heren ook. Door een nummertje te pakken bepaalde je met wie je tegen welk paar in de desbetreffende ronde ging spelen. Het weer was ons gunstig al waaide er wel een heel frisse wind. Allen speelden de eerste ronde buiten. De tweede ronde werd door opnieuw nummertjes pakken ingedeeld. Nu gingen enkele sensitieve spelers binnen spelen. Ter opwarming was er na die ronde lekkere warme soep verzorgd door de dames die de catering op zich hadden genomen. De derde ronde werd door slechts enkele, kennelijk enigszins gevoelsarme paren, buiten gespeeld. Voor allen was er daarna een voortreffelijk buffet, voorbereid door een aantal dames. Gezien het vullen van de borden door de kennelijk hongerig geworden buiten- en binnenspelers hadden zij wel eer van hun werk. Met een warm applaus werden zij bedankt voor hun inzet.
Toen kwam Simon met mededelingen over de behaalde resultaten. Naar eigen zeggen al voor de derde keer kreeg Wout de poedelprijs bij de heren. Bij de dames kreeg Tiny deze erkenning voor haar prestaties. Zij mompelde voor de goede luisteraar dat ze deze prijs erg leuk vond en eigenlijk verkoos boven het krentenbrood dat als een van de honoreringsprijzen werd uitgereikt. Jeannette had voor de echte coryfeeën als eerste prijs mooie engeltjes van glaswerk gemaakt. Anne (Scharphuis) en Henk (Sligtenhorst) mochten die aan hun bezittingen toevoegen. De Tweede prijzen werden behaald door Julie en Hubrecht die dus niet afgunstig op elkaar hoefden te worden. Hetzelfde gold voor Cock en Henk (Warmerdam) betreffende de derde prijs. De stimuleringsprijzen om de volgende keer het hogere te bereiken waren voor Annie (Verhaar) en Hans (Roozendaal). Het hoeft geen betoog dat deze bijeenkomst vooral ook door hap en drankje weer geweldig gezellig was.
Theo

De Jeu de Boules kraam 7 januari.
Tijdens de algemene ledenvergadering is het teruglopend ledental en de veroudering van leden onderwerp van discussie geweest. Toen is de gedachte gelanceerd om meer publiciteit te zoeken. Een voorstel was om tijdens de nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur op de kramenmarkt aanwezig te zijn. Henk Warmerdam en Lia Pepping stelden zich beschikbaar om de kraam dan te bemensen. Intussen heeft het bestuur een kraam gereserveerd op die kramenmarkt. Dat is dus tijdens de receptie van het Gemeentebestuur op Woensdagavond 7 januari in De Boei in Vinkeveen van 19 tot 22 uur. Er wordt gedacht over een spelopstelling waarmee een beroep gedaan wordt op de vaardigheden die voor een goed resultaat bij het Jeu de Boulen vereist zijn.
Theo

Boulodrome
Boulodrome

Een opzet voor een eigen website
Binnen het bestuur kwam de gedachte op dat een presentatie op de kramenmarkt eigenlijk ondersteund zou moeten worden met een ruimere openbare bereikbaarheid. In onze moderne tijd denk je dan dadelijk aan website en faceboek. Een eerste (gratis) opzet voor een website werd geprobeerd. Dit lukte wel aardig maar na een paar dagen bleek dat er om de naam te claimen wel wat betaald moest worden. Toen dat gedaan was kon het probeersel verder uitgewerkt met een eigen openingsfoto. Weer enkele dag later bleek dat er voor het programma wel maandelijks betaald moest worden. Toen dat niet was gedaan bleek de inhoud van de proefwebsite nog wel beschikbaar gebleven maar de openingsfoto was vervangen door een nietszeggende kleurenplaat. Dat is de huidige situatie.
Het bestuur wil met de leden verder overleggen wat het beleid in deze zal zijn.
Ieder kan en mag zijn mening en deskundigheid aan het bestuur laten weten. Belangstelling om als webmaster te gaan functioneren zal wellicht gehonoreerd worden.
Mogelijk kan de foto van de winnaars van ons kersttoernooi ook wel geplaatst worden.
Iedereen kan de website bekijken.
Door in Google in te typen : jeudeboulesclubabcoude.nl komt men op de website.
Theo

Bardienst en zo…
Uit het bardienst reglement :
Bardienst is voor- bijna- iedereen.
In principe verwachten we dat elk clublid zich beschikbaar stelt voor de bardienst. Dit uiteraard met de beperking dat sommige leden op andere terreinen al zo actief zijn voor de club dat van hen niet verwacht wordt dat zij ook bij de bardienst nog worden ingeschakeld, hoewel daar natuurlijk geen bezwaar tegen is.
Bardienstrooster.
Door of namens het bestuur wordt een bardienstrooster samengesteld. Als een lid in een bepaalde periode verhinderd is- en dat op tijd meldt wordt daar rekening mee gehouden.
Als iemand verhinderd is op de ingeroosterde avond of dag dan regelt diegene ZELF vervanging of ruilt met iemand anders. De wijzigingen worden op het prikbord-waar het rooster hangt- aangegeven.
In de praktijk gaat dat meestal goed.
Irritatie ontstaat als ingeroosterde leden zich niet houden aan het bovengenoemde.
Dat is vervelend. Meestal is dan een ander lid bereid om de bardienst die avond of dag over te nemen. De een vindt dat geen probleem, een ander moppert daarover.
Dat dit soms richting samensteller van het rooster gaat is niet terecht.
Het aanspreken van degene die zijn ingeroosterde beurt niet nakomt is dan de juiste weg.
Als leden om fysieke redenen geen bardienst kunnen doen kan dat hun niet kwalijk worden genomen en het is jammer als dit toch gebeurt.
Voor de goede orde: van de bardienst wordt verwacht om een half uur van te voren aanwezig te zijn, zodat voorbereidingen, zoals koffie en thee zetten, verwarming aanzetten e.d. te kunnen verrichten.
We zijn met elkaar een gezellige club.

Een reactie plaatsen