Nieuwsbrief 64

 

 

 

 

Zoals jullie allemaal weten heeft de grootte van ons ledenbestand de volle aandacht. Het doet het bestuur deugd dat er tijdens de afgelopen periode verschillende nieuwe gezichten te zien waren. Deze nieuwe leden moeten wij koesteren, daar dit in het algemeen belang is van onze club. Het bestuur probeert te regelen dat er periodiek vóór een reguliere speeltijd gelegenheid komt om les te krijgen in het boulen

Nieuwe leden ontvangen betekent dat wij ze gastvrij dienen te ontvangen. Niet alleen welkom heten in de kantine, onder het genot van een kop koffie en een kop thee, maar dat wij daadwerkelijk kennis maken met de aspirant-leden. Het is belangrijk om te weten of ze eerder gespeeld hebben, of ze bekend zijn met de spelregels. In vele gevallen is dit niet zo, hetgeen betekent, dat het onze verantwoordelijkheid is om ze wegwijs te maken in onze geliefde sport. Dat heeft tot consequentie dat het verschil in spelniveau in het begin enorm is. Het is daarom aan te bevelen dat leden van onze club ze onder hun hoede nemen, om gescheiden van de rest de eerste beginselen van het spel bij te brengen. Niet altijd kan voorkomen worden dat onze leden met nieuwe leden zullen spelen. Het zal geduld, vriendelijkheid en tact vergen om de nieuwe leden de geheimen van jeu de boules bij te brengen. Immers, het is in ons aller belang dat zij zo snel mogelijk volwaardig mee kunnen doen met de club.

Het bestuur zal nieuwe leden actief gaan wijzen op de mogelijkheid om van een aantal ervaren spelers/leermeesters van onze club les te krijgen. Gedeelte is dit reeds gebeurd, met dank aan deze leermeesters (Wil Steenbergen, Simon van Straaten en Hubrecht Duijker).

In het kader van ledenwerving is goed te melden dat wij komend voorjaar mee zullen doen aan het cursusproject Abcoude, om onze sport ook op die manier te promoten. Op 7, 14 en 21 apririefl kunnen belangstellenden, die zich aangemeld hebben, via het cursusproject les krijgen.

Verheugend is dat Nico Hennipman het diploma Sociale Hygiëne heeft gehaald. Nu zijn er de vereiste twee leden binnen onze club die het diploma hebben, zodat er een nieuw bestuursreglement en horeca-vergunning voorgelegd kan worden aan de gemeente De Ronde Venen. Deze aanvraag zal binnen niet al te lange tijd worden gerealiseerd.

Het beleid van het bestuur is dat alle leden een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor het wel en wee van de club. Dit houdt o.a. in dat net zoals bij vele verenigingen een bijdrage wordt gevraagd in het vervullen van de bardiensten. Iedereen zal in de toekomst kunnen worden ingedeeld. Mocht je niet kunnen, dan dien je zelf voor vervangen te zorgen. Op deze manier kunnen de vele handen licht werk maken!

Het bestuur nodigt de leden uit om op de Nieuwjaarsreceptie te komen. Deze zal door het bestuur worden georganiseerd op zondag 8 januari 2017, 16:00-18:00 uur. Bijzonder feit wordt dat de nieuwe website gepresenteerd zal worden. Er wordt druk gewerkt  aan de inhoud (content) van de website. Zoals wenselijk is zal er een openbaar en een besloten gedeelte aanwezig zijn. Het besloten gedeelte is dan alleen toegankelijk voor leden van onze club, die een gebruikersnaam en wachtwoord krijgen. Het belooft een informatieve website te worden, waar niet alleen het actuele nieuws een plaats krijgt, maar ook historie aan bod zal komen.

Gesnoeide boom

Rondje ABCOUDE

Zondag  9 oktober 2016

Het bekende rondje Abcoude was weer zover. Altijd weer spannend waar je boult en tegen wie, in een grindbak of in een ballenbak. Een smalle bak op een bospad of onder bomen of in de zon. De beste boulers zijn zo klaar, een ander doet er iets langer over. Om 13.00 uur was de koffie klaar en iedereen kon zich geestelijk voorbereiden op een spannende middag. De wedstrijdleider had het super voorbereid en ingedeeld.

We begonnen met mooi weer, jammer dat het aan het eind van de middag begon te regenen. Niet iedereen heeft het buiten af kunnen maken. Zoveel paraplu’s hadden we ook weer niet.

Dan maar de laatste ronde binnen in het clubhuis.

Na de wedstrijd was er zoals gewoonlijk een hapje en een drankje. Ook was er door verschillende leden gezorgd voor toast buitenlandse kaas, paté,  stokbrood en twee overheerlijke soepen. Jammer dat het niet allemaal op ging maar we hadden wel te kort of te weinig.

Mijn dank gaat uit naar de leden die zich hebben ingezet om het te doen SLAGEN. En leuk en vooral gezellig te maken.  Op naar de volgende ronde. Iedereen die zich heeft ingezet BEDANKT.

 

Marrie en Piet Vedder

 

UITSLAG ‘RONDJE VAN ABCOUDE’

 

 

NR

 

TEAM

 

SCORE

1 Jeannette Voorneveld  –  Wil Steenbergen 3W +32
2 Lia Pepping  –  Gerard Peelen 3W +23
3 Julia Diederik –  Hans Roozendaal 3W +21
4 Julie &  Hubrecht Duijker 3W +19
5 Brenda Kater  –  Nico Hennipman 2W +11
6 Marrie  &  Piet Vedder 2W +7
7 Dini  &  Wout Wessel 1W -6
8 Gerard Beers  –  Ton Verhaar 1W -10
9 Cock  &  Henk Warmerdam 1W -11
10 Mieke  &  Henk van Sligtenhorst 1W -12
11 Ingrid van Veen –  Nel v.d. Weijden 1W -15
12 Trees Versteeg  –  Ans Pothuizen 0W -19
13 Thea van Beek  –  Miep van Schaik 0W -25
14 Cecilia Arias  –  Annie Scharphuis 0W – 29

 

Consumptiekaarten

Ik las in de nieuwsbrief onder “wie moet je waarvoor hebben”   dat verzoeken voor nieuwe consumptiekaarten bij Cor van Wieren moeten worden gedaan.  Dit klopt niet helemaal.

Nieuwe consumptiekaarten lopen in principe via de penningmeester,  maar ook Cor v Wieren, Nel Huijser en Martha van Mourik  verkopen nieuwe kaarten en worden door mij van voorraad voorzien.

(Wel is het zo, dat Cor v Wieren nog de productie c.q. het drukken van consumptiekaarten voor mij verzorgt.

(toelichting: 1 van deze 4 personen is meestal wel aanwezig op de verschillende speelmomenten)

 

Met vriendelijke groeten,

Nico Hennipman

 

Ledennieuws

Zoals uit de verslagen van de bestuursvergaderingen al blijkt zijn er de laatste tijd vrij veel wijzigingen in de ledenlijst waar te nemen. Door lichamelijke beperkingen, overlijden of door verhuizen komen lidmaatschappen tot beëindiging. Anderzijds zijn de wervingsacties niet zonder resultaat. Nieuwe, leden met geen of weinig spelervaring verdienen een hartelijk welkom. Onze voorzitter heeft daar in dit nummer van onze Nieuwsbrief aandacht op gevestigd.

Jane en Pete Redman hebben wegens hun verhuizing als lid bedankt.

Als nieuwe leden kunnen we welkom heten:

 • Jan Berden
 • Joke van den Bosch-Kleyn
 • Paul Bröring
 • Tom Holla
 • Bernadette Rautenberg
 • Marianne Snoek
 • Jan van Wieringen

Kwartaalwetenswaardigheden Er zijn de afgelopen drie maanden aandachtspunten geweest die ik als secretaris best vermeldenswaard vindt in dit nummer van onze Nieuwsbrief.

 • Dan is er allereerst de intentie van ons bestuur om de leden, zeker bij wat openbare activiteiten, in een clubtenue te laten optreden. Daarvoor zijn fleece vesten en polo’s in diverse dames- en herenmaten besteld en geleverd. Helaas kloppen de aangegeven maten niet altijd. Nu is er nog een aantal exemplaren beschikbaar en ons advies aan belangstellenden is  om te komen passen want wellicht is een goed passend exemplaar aanwezig.
 • In deze periode is het Rondje Abcoude gespeeld. Het festijn startte in redelijk goede weersomstandigheden. Maar geleidelijk  betrok de lucht en begon het te regenen. Bovendien bleek een enkele partij veel tijd te vergen voordat de bedoelde terminale score bereikt werd. Een en ander veroorzaakte natte kleren en dissonante geluiden. Het bestuur vindt dat het weer eigenlijk wat meer mee moet werken om er een helemaal geslaagde activiteit van te maken. Daarnaast lijkt het gewenst in een tijdschema ook de maximaal toegestane duur van een spel vast te leggen.
 • Nu aan de voorwaarden is voldaan om met de gemeente een regeling te treffen betreffende Sociale Hygiëne komt het barreglement in onze aandachtssfeer. Het is de bedoeling dat alle leden een certificaat halen om bardienst te mogen doen. Het is echter een misverstand te denken dat het niet behalen van dat certificaat een reden is om geen bardienst te mogen doen. Als een gecertificeerd lid aanwezig is mag een niet gecertificeerd lid bardienst doen. Kortom alle leden kunnen ingedeeld worden voor bardienst. Als iemand die ingeroosterd staat verhinderd is dient die zelf vervanging te regelen (al of niet tegen een vergoeding zoals in andere sportkantines het geval is).
 • Het bestuur heeft een bericht ontvangen dat niet alle leden het prettig vinden ingedeeld te worden om te spelen met een lid dat nog weinig spelervaring heeft. Onze voorzitter heeft in zijn bijdrage dat punt al aan de orde gesteld. Op donderdagmorgen heeft Wil Steenbergen een aantal lessen verzorgd na de reguliere speeltijd. Dat was een prachtig initiatief en er was ruime belangstelling voor. Wat mij wel opviel is dat onder de belangstellenden vooral leden waren die al wat langer spelen en daardoor gemerkt hebben dat dat toch wel wat  beter zou moeten kunnen. Het zou goed zijn als juist ook nieuwe leden, die een dergelijke frustrerende  ervaring nog niet hebben,  lessen gaan volgen om voortvarend goed te gaan spelen.
 • Het buitenterrein van onze accommodatie vereist regelmatig onderhoud. Deskundigen in ons ledenbestand maakten zich wat zorgen over zware takken die een neiging zouden kunnen gaan  uitvoeren om neer te dalen. Dus moest er in hogere sferen ingegrepen worden. Nu kon Piet Vedder op een zeer schappelijke wijze over een hoogwerker beschikken. Dus werd een snoei-morgen georganiseerd. Er waren voldoende leden aanwezig om er een geslaagde activiteit van te maken. Dat was zo tot in de voormiddag want toen haperde de  hoogwerker. De mannen in het op hoog niveau bevindende bakje verbleven  om het werk uit te voeren konden dat kooitje niet meer naar beneden krijgen. Gelukkig wist Ton Verhaar een lange ladder te vinden waarlangs deze bemanning vanuit hun benarde hoge positie konden nederdalen.
 • Vervolgens werd door Piet de bedieningskast op het voertuig aangesproken. Zijn handelen deed denken aan pianospel op de aanwezige knoppen. Het bakje was gehoorzaam om naar links of rechts te draaien en ook omhoog was geen probleem maar naar beneden lukte niet. Na ruggespraak met een deskundige afwezige werd het pianospel meer gericht hervat en plots werd het bakje gehoorzaam en kwam naar beneden. Dat was voor Piet een uitkomst want met een bakje als een hoge kam mag je niet door het Gein naar Weesp.
 • Iets als Pianospel deed zich ook voor toen op een donderdagmorgen de elektriciteit uitviel. Dat betekende kou en geen koffie!! Nu is in de stoppenkast een grote diversiteit van stoppenhouders te zien. Dus maak een keus!. Een brildragend lid ontdekte toen een partituur voor het spelen in de vorm van een tekening waar de bestemming van elk stop op stond vermeld. Het vervangen van de aangegeven stop leverde echter geen positief resultaat. Toen kwam een helder denkend lid op de gedachte de wat afwijkend gepositioneerde aardlekschakelaar in een stand overeenkomstig met die van de andere te knippen. Toen werd het warm en kon er koffie gezet worden.

Uw secretaris. 

Een reactie plaatsen