Nieuwsbrief 65

 

Van de voorzitter

 

Het stof van het campagnegeweld van de Tweede Kamer verkiezingen is opgetrokken, jaarlijkse ALV achter de rug, het eerste oriënterend gesprek over de toekomst van het Fort net gehad en een succesvol Narcissentoernooi net beëindigd. Allerlei zaken die de aandacht vragen van het bestuur.

Als we de conclusie mogen trekken dat een laag bezoek (maar 19 leden) tijdens de Algemene Leden Vergadering een compliment voor het bestuur is, zijn we niet met de optimale mindset bezig. Weliswaar gaat het in bestuurlijke zin naar wens, het is belangrijk goede feedback te krijgen van de leden. Ik realiseer me terdege dat de leden betrokken zijn en er heel veel vrijwilligerswerk wordt verzet, toch is het belangrijk om ruim vertegenwoordigd in de hal te zitten tijdens de ALV.

Afgelopen 10 maart is er een eerste oriënterend gesprek geweest met o.a. vertegenwoordigers van het Fort Abcoude en Natuurmonumenten. In het verlengde hiervan is er een gespreksavond geweest in de Hanebalken, georganiseerd door de gemeente over de toekomst van het Fort. Onze club is nauw verbonden met de toekomstplannen die geuit zijn over de nieuwe mogelijkheden om het Fort nieuw leven in te blazen. U kunt er verzekerd van zijn dat het bestuur die met meer dan grote belangstelling zal volgen en indien gewenst pro-actief te benaderen.

 

Zondag 19 maart werd het zgn. Narcissentoernooi georganiseerd. De weergoden waren ons zeer goed gezind. In een periode van miezerig weer hadden de spelers van het toernooi het grote geluk dat het droog weer was, zodat iedereen heerlijk buiten kon spelen, wel met een fors windje. Het getuigt van flexibiliteit van de organisatie om alsnog 3 extra spelers in te passen in het wedstrijdschema, zodat er met 24 spelers gespeeld kon worden. In de kantine lagen potjes met bolletjes klaar, het natje en droogje met nog daarbij 6 prijzen. Als klap op de vuurpijl mochten de deelnemers ook een keuze maken uit de meegenomen flessen wijn van Hubrecht. Dank voor een ieder die dit gezellige toernooi tot een succes hebben gemaakt. Elders vindt u de uitslaggegevens.

Wat staat er allemaal nog te gebeuren tijdens de komende voorjaarsperiode? Het bestuur zal zich goed beraden over de toekomst. Het bestaansrecht mag nooit in het geding komen! Wij willen een constructieve gesprekspartner zijn voor onze buren. Voor meer informatie wijs ik naar de notities van onze secretaris, elders genoteerd in deze Nieuwsbrief.

In de maand april zullen op 7, 14 en 21 april met medewerking van onze twee Gerard(en) demonstraties worden georganiseerd in het kader van het Cursusproject Abcoude (zie o.a. hiervoor op onze website www.jdbca.nl ). Ook zal in het kader van “Spel & Sport” een demo worden georganiseerd op 6 mei.

 

Hartelijke groet, Gerard Peelen

 

Ledennieuws

 

Helaas hebben in dit kwartaal weer twee leden bedankt omdat door fysieke beperkingen actief deelnemen aan onze sport onmogelijk is geworden. Het betreft Jan Baalbergen, Herman Ligtenberg en Dick van Mourik. Zij zijn jarenlang actief geweest binnen onze vereniging en we wensen hen een goede tijd toe ondanks de duidelijk optredende beperkingen.

Ook bedankt hebben, na een korte periode van lid te zijn geweest Joke Kleyn, Bernadette Rautenberg en Reina Driesten.

 

Als nieuwe leden kunnen we welkom heten:

 

Dobbelaar Ria Zilverschoon 36 1391 XN Abcoude 0294-283676
Schaick van Theo Leeuwenburgh 28 1391 RE Abcoude 0294-286554
Verschoor Cor Roos Vlasmanstraat 4 1391 EH Abcoude 0294-284997

 

 

Kwartaalwetenswaardigheden

 

  • Door Wil Steenbergen is op internet een klein boekje ontdekt van de Jeu de Boules vereniging in Stiphout, getiteld TECHNIEK VAN HET SPEL. Na overleg ging die vereniging akkoord met het plaatsen van deze informatie op onze website mits we dan wel zouden vermelden dat we het van hun website hadden overgenomen. Nu dat is inmiddels gebeurd, zij het nadat we enkele onjuistheden hebben gecorrigeerd en wat aanvullingen hebben aangebracht. Deze informatie is direct toegankelijk en zeer lezenswaardig.

Het bestuur hoopt en verwacht dat dit het spelpeil gunstig zal beïnvloeden.

 

  • Er is een openbare inspraak geweest om plannen te kunnen maken betreffende een geschikte bestemming van het fort. In de kranten heeft daarvan een verslag gestaan. Wat mij opviel was dat men geen grote openbare functie wenste die mijns inziens nodig is om de exploitatie lonend te maken. De aangeleverde ideeën gingen in een richting van kleinschalige op de eigen samenleving gerichte activiteiten. Dan lijkt een sluitende exploitatie niet gemakkelijk te realiseren. Veelvuldig werd het kunnen parkeren als probleempunt genoemd. Het fort ligt vlak naast onze accommodatie en er werden ideeën geuit over wandelroutes en parkeermogelijkheden die mogelijk aanpassingen van onze accommodatie zouden vergen. Waakzaamheid is geboden.

 

  • Er zijn, ingaande 1 maart 2017 enkele wedstijdregels voor het spelen van Petanque en/of Jeu de Boules veranderd. De belangrijkste voor ons betreft het uitgooien van het but. Vanaf heden geldt de regel dat als het but door de uitwerper ongeldig is uitgeworpen (dus als het but buiten het toegestane werpveld komt te liggen) die partij dat niet mag verbeteren door opnieuw uit te gooien. Dat was tot nu toe de gewoonte tot maximaal drie keer. De nieuwe regel is nu dat bij een ongeldige uitworp de tegenpartij het but op een voor hen passende plak in het speelveld mag leggen. Dat betekent echter niet dat vervolgens het werpen van de eerste boule dan ook overgaat naar die partij. Omdat het trefzeker tireren (schieten) op grotere afstand vaak wat moeilijker is kan de wijziging van deze regel wel voordeel opleveren voor de equipe van de tegenpartij.

 

  • Een andere relevante is regel betreft het staan rond het speelveld. Daar wordt aangegeven dat als een speler (reglementair) zijn of haar boule mag werpen tegenstanders (spelers van de andere partij) niet mogen lopen, gebaren of iets anders doen dat de speler af zou kunnen leiden. Alleen medespelers van de werper mogen zich tussen werpcirkel en het but bevinden. De tegenstanders moeten zich voorbij het but of achter de werper bevinden op een afstand van tenminste 2 meter. Voor onze speelsituaties betekent dit voor de tegenspelers dat zij niet op of naast het speelveld mogen staan, dat geldt dan zeker voor de banen binnen. Er zijn wel klachten te horen van werpers dat deze regel niet in ere wordt gehouden.
  • Door enkele leden is aan het bestuur gevraagd goede plastic werpcirkels aan te schaffen omdat leden soms veel te ruime cirkels trekken in het grind. De diameter is vastgesteld op ten minste 35 cm en ten hoogste 50 cm.

 

Staand aan de bar kun je soms interessante informatie horen (maar soms komt dat wellicht wat anders over dan het bedoeld was). Ik meende het volgende te horen:

Er zijn verschillen tussen Petanque en Jeu de Boules:

 

  • Bij Petanque zal een speler van de equipe die aan de beurt is één inslag van een eerder gespeelde boule dichtmaken, spelers van Jeu de Boule laten dit vaak na.

 

  • De Jeu de Boules-spelers zeggen ook vaak “Die boule ligt” (soms hoor je zelfs “Die boule legt” maar dat is wat eiig van kippenhouders). De Petanque speler weet dat alle geworpen boules liggen en dus wordt gesproken over: “Die boule ligt op punt”.

 

  • De Jeu de Boule speler probeert zijn boule zo te werpen dat die zo dicht mogelijk bij het but komt te liggen. Dat kan er toe leiden dat de geworpen boules als een nest eieren vlak om het But komen te liggen. Dat is voor de Petanque speler een blijk van onkunde. De Petanque speler zal dat niet doen want een boule die dicht bij het but ligt wordt direct weggeschoten door de tegenpartij dus mikt de werper op een ligging van de te werpen boule op gepaste afstand van het but. De tegenpartij zal dan mijns inziens ook mikken op een ligging op gepaste afstand van het but maar er natuurlijk wel iets dichter bij. Ik zie het voor me: Een kring van boules allemaal op gepaste afstand van het but. Ten slotte mag dan de laatste werper de te werpen boule       dus wel dicht bij het but laten landen en daarmee op punt komen te liggen en zo een punt scoren.

 

  • Ik denk dat ik iets van de discussie niet goed heb begrepen want toen ik op internet een internationale wedstrijd zag spelen ging het echt wel wat anders. Maar misschien werd daar toen Jeu de Boules en niet Petanque gespeeld.

 

Uw secretaris.

BARROOSTER:

APRIL

Zondag Dinsdag Donderdag
2: Marijke van Straaten 4: Truus Meijer 6: Nico Hennipman
9: Marjanne Snoek 11: Hans Roozendaal 13: Wil Steenbergen
16: PASEN 18: Gerard Peelen 20: Carry Hardon
23: Ans Pothuizen 25: Lia Pepping 27: KONINGSDAG
30: Jeanette Voorneveld

 MEI

Zondag Dinsdag Donderdag
2: Dini Wessel 4: Thea van Beek
7: Matty van Schaick 9: Mieke van Sligtenhorst 11: Gert Dekkers
14: Cecilia Arias 16: Cor van Wieren 18: Trees Versteeg
21: Simon van Straaten 23: Cor de Pijper 25: HEMELVAART
28: Marrie Vedder 30: Marjan van Riemsdijk

JUNI

Zondag Dinsdag Donderdag
1: Frits Smit
4: PINKSTEREN 6: Hans de Kleuver 8: Miep van Schaick
11: Hubrecht Duijker 13: Theo Kapteyn 15: Brenda Kater
18: Carla Donkervoort 20: Gerard Beers 22: Tom Holla
25: Ben de Graaff 27: Wout Wessel 29: Ton Verhaar

Kun je niet op de datum zoals aangegeven in het rooster, ruil dan even s.v.p.!!!
Ben je langer dan 2 maanden afwezig, geef het dan even door aan Marijke.

 

 

 

Een reactie plaatsen