Nieuwsbrief 66

 

 

 

Van de voorzitter

 

Ook in de afgelopen periode is er veel gebeurd, droevige en blijde zaken wisselden elkaar af.

Ons zeer gewaardeerd clublid Ton Verhaar werd op 7 april gecremeerd. Getuige de overgrote belangstelling bij de kerkdienst, mocht het voor iedereen wel duidelijk zijn, wat Ton heeft betekend voor de gemeenschap van Abcoude, ook niet in de laatste plaats voor onze club. We zullen hem missen.

Het weer was ons zeer gunstig gezind tijdens de uitwisseling met Ça Roule uit Heerhugowaard. Aan het begin van de dag vreesden we dat alles binnen gespeeld moest worden; gelukkig was dit niet het geval. Voor een uitgebreider verslag verwijs ik naar het verslag.

In de afgelopen periode zijn verschillende demo’s verzorgd door leden van onze club voor het Cursusproject en Spel & Sport. Dit heeft bekendheid gegeven aan de sport en onze club, hetgeen resulteerde in nieuwe leden voor onze club. Van harte welkom!

Het wel en wee van onze club is een aanhoudende zorg. Ook financieel!

Een kostenpost die relevant is zijn de verwarmingskosten. We betalen heel veel energiekosten. Deze kosten moeten beter in de hand gehouden worden. Iedereen kan daar een bijdrage aan leveren. De meest simpele manier is: AFBLIJVEN VAN DE THERMOSTAAT. Deze staat goed ingesteld en reageert goed op de temperatuurverschillen. Iedere verandering aan de instelling betekent meer kosten.

Tot slot wil ik erop wijzen dat er de mogelijkheid is om lessen te volgen. Simon van Straaten is bereid op dinsdagavonden tussen 19:00 en 20:00 uur les te geven.

Na de zomervakantie zal de focus gericht zijn op de Feestweek 2017. Het bestuur verheugt zich daarop, wetende dat vele clubleden weer hun bijdragen zullen leveren om er iets geweldigs van te maken.

Bij voorbaat dank voor jullie hulp. Alleen kunnen we het niet, samen kunnen we alles!

 

Hartelijke groet, Gerard Peelen

 

 

Ledennieuws

Door de deelname van onze club aan het cursus project zijn zes personen bekend geworden met onze club. Gezien het getoonde enthousiasme voor deze tak van sport is te verwachten dat dit ook leidt tot aanmeldingen om lid te worden.

Daarnaast hebben we sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief twee nieuwe leden welkom kunnen heten:

 

Carla Prins       Zorgvrij 6            1391 RM Abcoude   tel 0294-284087

Ruud Scherer Abcoudermeer 2  1391 JL Abcoude  tel 06-22066144

 

Kwartaalwetenswaardigheden

  • Het inwinnen van ideeën door de Gemeente en de Vereniging Natuurmonumenten voor een aantrekkelijke bestemming voor het Fort-Abcoude heeft inmiddels een vervolg gehad. Op woensdag 10 mei lagen voorstellen en tekeningen ter tafel en kon iedere geïnteresseerde burger opmerkingen maken en vragen stellen. Onze penningmeester Nico vroeg wat de betekenis kon zijn van een gestippelde en ook een getrokken lijntje over onze accommodatie. Waren er ideeën om een wandelpad rond het fort over ons terrein te creëren? De projectleider en het afdelingshoofd van de gemeente wisten niet wat die lijntjes konden betekenen. Maar er zou antwoord komen!

Inderdaad op 13 juni ontving Nico een mailtje dat het ruimtelijk ontwikkelkader op de agenda van de raadscommissiestond. De daar  gepresenteerde versie wijkt niet af van die welke 10 mei ter inzage lag. Wel is het adviesbureau gevraagd de door Nico bedoelde lijntjes te verwijderen. Ze zouden geen betekenis hebben en kennelijk wel tot onduidelijkheid leiden. “NOGMAALS: HET IS NIET DE BEDOELING OM RONDOM HET FORT EEN WANDELPAD AAN TE LEGGEN”.

Dat is een hele geruststelling MAAR dan volgt: “Inmiddels heb ik een persoon/bureau gevonden om de verschillende varianten voor parkeren uit te werken. Hij wil gaarne ter plaatse kijken”. Nico zal hem ontvangen!

  • De uitwisseling met Ca Roule uit Heerhugowaard is succesvol verlopen. Het was een goed en prettig verlopen  gezellig sportief gebeuren. Vanuit Heerhugowaard zijn lovende  reacties ontvangen. Voor onze club was het resultaat helemaal mooi want voor het eerst werd door ons de bokaal gewonnen wel is waar met niet zo’n heel groot verschil in behaalde punten.

Echter, wat onvoorzichtig slingerde de lijst van scores na de wedstrijd wat rond en als secretaris neem je die dan mee. Dan ga je als secretaris eens kijken hoe de scores verlopen zijn. Dan verbaast het dat een spelende partij twee scores van 13-4 heeft staan en dat de tegenpartij maar één 4-13 heeft staan en ook een 9-13 uitslag. Dat scheelt dus 5 wedstrijd punten.

Als secretaris ga je dan proberen te achterhalen wat er mis is. De beide spelende equipes van onze club die er bij betrokken waren wisten zeker dat zij met een uitslag 4-13 geëindigd waren. Dus heeft een van de strijdende partijen een niet verdiende bonus van 5 punten geïncasseerd. De vraag is WIE?

Gelukkig is onze overwinning niet in gevaar gekomen en kan zelfs met 5 punten opgehoogd worden.

De lering van dit gebeuren : Laat geen scoreformulieren bij de secretaris terecht komen!

 

13 mei 2017 – Uitwisseling met Ça Roule uit Heerhugowaard

13 mei 2017: het was weer feest!

Enige jaren geleden kwam onze Henk Rouwen met het voorstel een toernooitje te spelen tegen de Jeu de Boules vereniging uit Abcoude waar hij vrienden had. 10 doubletten togen naar Abcoude en we werden geweldig in de watten gelegd. Het spelen – 3 partijen – was niet eens zo belangrijk, het ging er sportief en met veel lol aan toe.

Deze uitwisseling werd jaarlijks herhaald met een heuse wisselbeker.

De vereniging in Abcoude heeft een prachtige stek aan het water, direct naast het Fort van Abcoude, onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Het is een genot er te mogen spelen.

Het weerbericht was treurig. Om 09:00 uur kwam het water in Heerhugowaard nog met bakken uit de hemel, maar gedurende de dag konden we genieten van een zwak zonnetje en prettige temperatuur.

Op zaterdag 13 mei werd er eerst gestart met koffie en thee en wat lekkers. Familiebanden kenmerkten ook dit toernooi. De zusjes Kater, Judith van Ça Roule en Brenda van Abcoude kwamen elkaar tegen. 12:00 Uur werd het toernooi gestart door 10 doubletten van Ça Roule en 12 doubletten van Abcoude. De weergoden waren ons zeer gunstig gezind. Amper neerslag, beetje miezerig op de middag.

Er werd gestreden om de bekers voor de doubletten, maar het ging ook om de wisselbeker, die al drie jaar achter elkaar gewonnen was door Ça Roule.

 

 

De uitslag: Doubletten

1 Marijke & Simon van Straaten JdB Abcoude 3 + 27
2 Ans Pothuizen & Jeanette Voorneveld JdB Abcoude 3 + 18
3 Rob Staa & Greet Weel Ça Roule 3 + 11
4 Tiny Braan & Rob Molenaar Ça Roule 2 + 19

De strijd om de wisselbeker was akelig spannend. Daar Abcoude met 12 doubletten speelden en Ça Roule met 10, werden de onderlinge wedstrijden van Abcoude niet meegenomen in de stand. Dit had tot gevolg dat beide verenigingen evenveel wedstrijdpunten had, nl. 15. Het doelgemiddelde moest de doorslag geven

Uitslag Wisselbeker :

1 JdB Abcoude 15 + 15
2 Ça Roule 15 –  05

Het middagzonnetje dat we gezien hebben scheen niet alleen letterlijk voor Abcoude, maar ook figuurlijk. Eindelijk mag er een naamplaatje worden geplaatst op de wisselbeker.

Wij kijken al uit naar 2018 als zij weer bij ons te gast zijn.

Verslag/Rini Leek en Gerard Peelen

 

BARROOSTER

                                         JULI

Zondag Dinsdag Donderdag
2: Marijke van Straaten 4: Tiny Kapteyn 6: Nico Hennipman
9: Ans Pothuizen 11: Hans Roozendaal 13: Wil Steenbergen
16: Hubrecht Duijker 18: Gerard Peelen 20: Carry Hardon
23: Marjanne Snoek 25: Lia Pepping 27: Miep van Schaik
30: Marrie Vedder    

 

 

AUGUSTUS

Zondag Dinsdag Donderdag
1: Wout Wessel 3: Thea van Beek
6: Matty van Schaick 8: Mieke van Sligtenhorst 10: Gert Dekkers
13: Cecilia Arias 15: Cor van Wieren 17: Trees Versteeg
20: Simon van Straaten 22: Cor de Pijper 24: Brenda Kater
27: Jeanette Voorneveld 29: Marjan van Riemsdijk 31: Frits Smit

 

 

SEPTEMBER

Zondag Dinsdag Donderdag
3: Ben de Graaff 5: Henk Sligtenhorst 7: Tom Holla
10: Carla Donkervoort 12: Hans de Kleuver 14: Miep van Schaick
17: Bert Keijzer 19: Theo Kapteyn 21: Luc van Walbeek
24: Dicky Oudshoorn 26: Simon van Straaten 28: Gerard Beers

 

Kun je niet op de datum zoals aangegeven in het rooster, ruil dan even s.v.p.!!!
Ben je langer dan 2 maanden afwezig, geef het dan even door aan Marijke.

 

 

Een reactie plaatsen