Nieuwsbrief 67

 

 

Van de voorzitter

 

Wat hebben wij toch een geluk gehad met het weer! Al die clubleden die in de voorbereiding zoveel energie gestoken hadden, zouden bij regen niet blij zijn geweest. Bij afgelasting zou het inschrijfgeld teruggegeven moeten worden. Logistiek zou dit ook een behoorlijke uitdaging zijn geweest.

Waarover heb ik het? Natuurlijk over de wederom succesvolle Feestweek 2017. Met z’n allen is er weer een prestatie van formaat neergezet. De weergoden waren ons gunstig gezind. Een vergelijkbaar financieel resultaat als vorig jaar is behaald. Het bestuur is zeer trots op haar leden!

De uitslag van het toernooi met foto’s zijn geplaatst op onze website www.jdbca.nl

De gemeente De Ronde Venen is samen met Natuurmonumenten bezig met het verkennen van exploitatiemogelijkheden van het Fort Abcoude. Daarbij hoort ook dat er een verkenning plaatsvindt m.b.t. het parkeren, zo mogelijk op een gedeelte van het jeu de boules terrein. Het moge duidelijk zijn dat het bestuur erover waakt dat de faciliteiten niet minder worden. Het voortbestaan van onze club staat voorop!   Zodra duidelijk wordt hoe de vlag er voor staat, zal het bestuur dit meteen melden.

Aandacht ook voor het werk van de technische commissie. Elke dinsdag komen een aantal clubleden bij elkaar om een bijdrage te leveren aan het wekelijks onderhoud, onder leiding van Hans Roozendaal. Hans heeft fysiek wat malheur aan zijn knie en kan ondersteuning goed gebruiken. Dinsdags om 9:30 uur komen ze bij elkaar.

Begin oktober, zondag 1 oktober om precies te zijn, vindt “het rondje Abcoude” plaats. Spelen op verschillende terreinen in ons mooie dorp, met een gezellige afsluiting in ons clubgebouw. Doet u mee?

Hartelijke groet, Gerard Peelen

 

 

 

Jeu de Boules

 

Geschiedenis spelregels Tactieken

Boekje van Rienk Reesink 1994.

(eigendom van Jannette Voorneveld)

 

Een kort uittreksel van de geschiedenis:

Het spel van werpen met ballen is heel oud. Uit een gevonden soort boules blijk al 11.000 jaar geleden in Turkije een vorm van boulespel beoefend werd. In een graf in Egypte van 1330 BC. zijn boules aangetroffen. Ook de Grieken sportten in de oudheid met ”Boules” in de vorm van min of meer ronde stenen.

Galenus (rond 750 BC) beschrijft het Petti dat met Sphaera gespeeld werd en kan worden gezien als voorloper van ons Pétanque. Hij stelt dat het voor iedereen de meest gezonde sport is: “De armste kan zich het speelmateriaal permitteren, de vitale en zwakke mens kan zijn lichaam op die manier trainen, het is de minst ruwe van alle sporten en het beoefenen is nuttig voor hen die rust nodig hebben om weer op krachten te komen zowel oud als jong, het spel stelt in staat ledematen die vermoeid zijn geraakt te ontspannen en ledematen die zijn verslapt te oefenen”.

In Europa is het in de 12e eeuw bekend als boerenspel “Het spel van de grote boules”. In de 15e eeuw was het populair aan koningshoven. In de 18e eeuw werd het een volkssport maar het werd zoveel gespeeld dat de dagelijkse bezigheden werden verwaarloosd en daar werd tegendoor adel en geestelijken streng tegen opgetreden. Daarmee werd het als het ware een elite sport.

In de 19e eeuw worden diverse varianten van het spel populair maar uiteindelijk blijven naast Pétanque drie vormen over.

Het Jeu Provençal.

Dit is te beschouwen als voorloper van het Pétanque. Het wordt op een groter veld gespeeld en het but moet tussen 15 en 21 meter van de cirkel worden gelegd. De speler mag de tweede voet buiten de cirkel plaatsen om dan op één been staand de boule te werpen. Als de werper van te voren aangeeft te zullen schieten mag hij zelfs drie passen als aanloop nemen en moet dan in die looopsnelheid schieten.

Sport-boules

Dit is in Frankrijk met name rond Lyon een heel populair spel. Het wordt op een veld gespeeld van 4 x 27,5 meter. Het but moet tussen 12,5 en 19,5 meter van de werpcirkel liggen. Als de werper aangeeft te zullen schieten mag hij 3 tot 6 passen buiten de cirkel rennen tot maximaal 7 meter dan moet zijn boule binnen 50 cm van de te treffen boule de grond raken anders is de worp ongeldig en moeten eventueel verplaatste boules of het but weer op de oude plaats teruggelegd worden. De boules zijn groter dan bij pétanque met een diameter tussen 99 en 110 mm en een gewicht van 0,7 tot1,3 kg.

Deze versie vereist een goede conditie en een behoorlijk atletisch vermogen.

Boule de fort

Bij deze variant wordt gespeeld op een goede vlak geprepareerde baan van 6 x 20 tot 26 meter die iets uitgehold is dus in een lichte goot vorm. De boules zijn niet helemaal rond maar aan beide zijden iets afgeplat. Bovendien zijn de boules aan een kant iets zwaarder (de côté forte) dan aan de andere kant (côté faible). Ze zijn ook vrij zwaar gemiddeld 1500 gram met een diameter van 10 tot 13 cm. Deze variant wordt hoofdzakelijk in het Loire-gebied gespeeld. Het spel doet denken aan de BOL-spelen in de lage landen in de 17e eeuw (en ook aan Koersbal dat in Baambrugge wordt gespeeld).

Pétanque

Deze zeker in Nederland meest beoefende boulesport ontleent de naam aan Pieds tanqués = voeten op de grond. De spelregels staan op onze website onder “Technieken van het spel” dus dat hoeft hier niet besproken te worden.

Het kan gespeeld worden één tegen één (tête-à- tête), twee tegen twee (doublette)en drie tegen drie (triplette). Opmerkelijk is dat in dit boekje aangegeven wordt dat bij totaal 7 spelers twee tegen twee en twee tegen één met 6 boules wordt gespeeld en niet dat drie deelnemers tête-à- tête spelen zoals bij ons wel gedaan wordt.

Kennelijk kan de werper binnen de werpcirkel de voeten gesloten hebben maar ook in een kleine spreidstand staan zoals bij ons gebruikelijk is. Bij het werpen zijn twee mogelijkheden plaatsen of schieten.

Bij plaatsen (door een pointeur) kan gekozen worden voor een hurkhouding of een

staande houding. De eerste is te overwegen op een vlakke baan en het but op korte afstand (6 à 8 meter). Zittend kan bij een vlakke baan beter bekeken worden of er een lichte helling of bult of verdieping in het speelveld aanwezig is. Staand lijkt gunstiger bij een but op grotere afstand en ook in geaccidenteerd terrein.

De worp kan in principe op drie manieren worden uitgevoerd:

  • een lage vlakke boule (roulette) dan moet de boule binnen 3 meter de grond raken (de donnée) en verder rollen;
  • of een half-hoge boule (demi-portée) met de donnée ongeveer halverwege de werpcirkel en het but
  • of een hoge boule (portée) . Dit laatste vereist grote vaardigheid en de donnée wordt vlak bij het but gekozen en met tegen effect kan het verder rollen worden beperkt. Voor deze worp is een zachte ondergrond gunstig.

Bij schieten (tireren) is het mooiste resultaat als de boule van de tegenpartij

wegschiet en de geworpen boule op die plek komt te liggen (carreau).

Er worden drie vormen van schieten onderscheiden:

  • De donnée vlak voor de beoogde boule (tir devant) dan moet de ondergrond goed beoordeeld worden want de kans dat de geworpen boule opspringt is aanwezig
  • of de beoogde boule vol raken (tir au fer) dit oogst bewondering, als na het treffen de geworpen boule iets terugrolt wordt dat rétro genoemd.
  • of vlak rollend schieten (tir à la rafle) deze vorm vindt weinig waardering onder pétanque spelers.

Fanny

Bij een uitkomst 13-0 wordt in Frankrijk wel geroepen: ”Il a fait Fanny”. Onder grote hilariteit wordt de verliezer dan uitgenodigd een uitgebeelde dame op haar beide billen te kussen. Wat de oorsprong van dit gebeuren is blijft onduidelijk, er zijn verschillende wel grappige anekdotes over.

Spelregels worden bekend verondersteld

Tactieken komen wellicht later aan de orde

 

 

Kwartaalwetenswaardigheden

  • Er hebben zich in dit kwartaal geen nieuwe leden aangemeld en gelukkig is ook geen clublid ons ontvallen. Het ledental staat ongewijzigd op 94. Doordat er op verschillende tijden gespeeld wordt kennen niet alle leden elkaar. Vandaar dat het fijn is als door een ledentoernooi of een samen verzorgen van het feestweekgebeuren leden buiten hun gewone speeltijd andere leden ontmoeten.
  • Soms ontstaan er irritaties doordat medespelers commentaar of aanwijzingen geven betreffende het “verbeteren” van je manier van spelen. Ik hoorde van een GOLF-speler dat daar in de richtlijnen iets over staat. Dat heb ik opgezocht en inderdaad vond ik het volgende:

 

Tijdens een ronde golf:

is het niet toegestaan advies te krijgen of te geven van/aan anderen

behalve uw partner of caddie; informatie over golfregels, afstanden op

de golfbaan en de positie van bunkers, vlaggen, etc is wel toegestaan

(regel 8-1),

 

Nu wordt Golf meer individueel gespeeld dan Jeu de Boules; dat spelen we immers meestal in teamverband uitgezonderd Tête à tête. Toch zou het best overweging verdienen de aangehaalde regel ook op onze banen enigszins ter harte te nemen. Niet ieder lid is blij met aanhoudende aanwijzingen tot verbeteren van zijn/haar werptechniek. Ik zou me voor kunnen stellen dat bij een opkomend gevoel van irritatie verwezen kan worden naar graag toepassing van “De regel bij het Golfen”.

Laten we wel wezen, het niet winnen van een spel is echt geen ramp, het gaat om speelplezier ook voor de minder bedrevenen in onze sport.

BARROOSTER

OKTOBER

Zondag Dinsdag Donderdag
1: Marijke van Straaten 3: Truus Meijer 5: Nico Hennipman
8: Ans Pothuizen 10: Wout Wessel 12: Wil Steenbergen
15: Hubrecht Duijker 17: Gerard Peelen 19: Carry Hardon
22: Marjanne Snoek 24: Lia Pepping 26: Miep van Schaik
29: Marrie Vedder 31: Tiny Kapteyn

 

NOVEMBER

Zondag Dinsdag Donderdag
2: Thea van Beek
5: Matty van Schaick 7: Mieke van Sligtenhorst 9: Gert Dekkers
12: Cecilia Arias 14: Cor van Wieren 16: Trees Versteeg
19: Marianne Snoek 21: Cor de Pijper 23: Brenda Kater
26: Jeanette Voorneveld 28: Marjan van Riemsdijk 30: Frits Smit

 

DECEMBER

Zondag Dinsdag Donderdag
3: Ben de Graaff 5: Simon van Straaten 7: Tom Holla
10: Carla Donkervoort 12: Hans de Kleuver 14: Miep van Schaick
17: Bert Keijzer 19: Theo Kapteyn 21: Luc van Walbeek
24: Dicky Oudshoorn 26: 2e Kerstdag 28: Gerard Beers
31: Oudjaarsdag/vrijblijvend

Kun je niet op de datum zoals aangegeven in het rooster, ruil dan even s.v.p.!!!
Ben je langer dan 2 maanden afwezig, geef het dan even door aan Marijke.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitslag jeu de boules-toernooi

Feestweek 2017

 

1e prijs

Dick Damen

Frank Dirken

Floris v.d. Pijl

2e prijs

Sanne Jansse Groesbeek

Odette Polak

Sven Polak

 
3e prijs

Peter Kinkel

Rob Kuijper

Joep Pothuizen

4e prijs

Tom Sluijk

Boris Smit

Rutger Smit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een reactie plaatsen