Nieuwsbrief 68

 

In deze Nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over het initiatief om deel te nemen met een team aan de competitie van de NJJB. Vele leden vroegen het bestuur om actie, daar voor hen de uitdaging om zich te meten met andere clubs aantrekkelijk lijkt. Bij deze krijgt u hierbij de gelegenheid om zich aan te melden. U dient zich wel vóór 5 januari 2018 aan te melden.

Naast het feit dat sommige leden zich willen meten met andere clubs in competitieverband, is het natuurlijk ook leuk om vriendschappelijke wedstrijden te spelen. Initiatieven in deze zijn van harte welkom. Gekeken moet worden of dit past in ons rooster van de te spelen promo’s, immers een belangrijke bron van inkomsten.

 

Waar ik uw zeer gewaardeerde aandacht voor wil vragen is de afsluiting van dit jaar. We sluiten namelijk af met het welbekende Kersttoernooi, dat op zondag 17 december gehouden zal worden. Met behulp van vele leden is de kantine in een kerstsfeer omgetoverd. Hartelijk dank daarvoor. We hopen het jaar gezellig af te sluiten.

 

Tot slot wil ik u verder nogmaals aansporen om eens naar onze website te kijken, waar veel informatie over onze sport en club te vinden is. Ga eens naar www.jdbca.nl Binnenkort zal daar ook de jaarkalender 2018 te vinden zijn. Mocht u vergeten zijn om beveiligde gegevens te openen? Het wachtwoord is bij de bestuursleden op te vragen.

Uw voorzitter zal rond de jaarwisseling in het buitenland vertoeven en derhalve schitteren door afwezigheid. Theo Kapteyn zal de Nieuwjaarstoespraak verzorgen.

 

Het spreekt voor zich dat ik u namens het bestuur een gezond en gelukkig 2018 toewens!

Competitiespelen in de Nationale Petanque Competitie 2018-2019.

 

Enkele leden en ook het bestuur zouden graag zien, dat er vooralsnog één clubteam (JBC Abcoude 1) gaat deelnemen aan de NPC ( Nationale Petanque Competitie)   met ingang van het seizoen 2018/2019. 

Wat houdt dit in?

 

 • NPC-Competitieperiode  loopt van medio september 2018 tot eind april 2019.
 • Indeling in een regionale poule van maximaal 8 clubteams;  dus 7       thuiswedstrijden en 7 uitwedstrijden.  District Midden Nederland.
 • De wedstrijden worden in principe gespeeld op zaterdagen met start om 12.00 uur, waarna er 3 partijen worden gespeeld.   ( 3* doublette; 2* triplette; vervolgens weer 3* doublette)

Naar verwachting zal een ontmoeting dus om ca 16.00 uur afgelopen kunnen zijn.   ( invloed op promoverhuur is dan beperkt)

 • Clubteam JBC Abcoude 1 bestaat uit minimaal 6 en maximaal 9 spelers, eventueel in wisselende samenstelling /mix mannen/vrouwen.
 • Bij 9 spelers aan de start kan ieder in principe dan 2 van de 3 partijen spelen.
 • Basis is binnen spelen in een binnen-locatie /hal, tenzij het buiten kan.
 • Benodigd speelvlak : 9 *12 m   voor 3 stuks uit te zetten banen.

Onze hal is 8,50m x 11.20 m mits bankjes achterin bij wedstrijden (tijdelijk) worden verwijderd. Dan kan dispensatie van de NJBB-competitieleiding voor de baanafmeting worden verkregen.

Ons clubteam hoeft dan voor zijn thuiswedstrijden niet uit te wijken naar naburige clubs.

 • Het bij wedstrijden niet verschijnen (en of met minder dan 6 spelers) of terugtrekken voor de competitie kan worden beboet ( allemaal verliespartijen, geldboete en schorsing)

Bijkomende zaken die door competitiespelers zelf geregeld moeten worden:

 • Wedstrijdlicentie
 • Goedgekeurde boules /wedstrijdboules
 • Clubkleding uniform.

Organisatorisch nog te regelen:

 • Minimaal 9 spelers of meer , mix mannen/vrouwen,  mag in wisselende samenstelling (per wedstrijd te bepalen)
 • Teamcaptain
 • Trainer(s)
 • Scheidsrechter bij thuiswedstrijd

Kosten:

 • Inschrijfgeld:       komt voor rekening van de Vereniging.
 • NJBB Wedstrijdlicentie ipv Clublicentie (contributie- meerkosten € 20 per jaar)
 • Evt reiskosten (Waarschijnlijk zal er gezamenlijk met 2 particuliere auto’s worden gereisd naar de uitwedstrijden; n.t.b. )

Enthousiast geworden? Ook zin om onze clubkleuren in ons “clubteam JBC Abcoude 1” te gaan vertegenwoordigen in deze NPC-wintercompetitie? Of nog vragen?

Geef dit dan vóór 5 januari 2018 door aan:

Nico Hennipman; email: nicolaas1@hccnet.nl ; tel. 06 22787416/0294 -284499

PS Het is mogelijk om ook na 5 januari 2018 in de loop van het jaar alsnog een Wedstrijdlicentie te bestellen voor 2018, maar dan komen er naast de € 20 voor de wedstrijdlicentie extra NJBB-administratiekosten bij van € 2,25 en dat is onnodig als je dit tijdig doorgeeft.

 

Wist u dat ??

 

Ons clublid uit Syrië , Yasar Alshalak, onlangs als “BARBIER van Abcoude” is gestart ?

De barbier van Abcoude, Yasser Alshalak

Diverse leden van onze jeu de boulesclub zijn de afgelopen weken al door Yasser geknipt, geschoren of hebben zich laten verwennen met een gezicht-massage.   ( ook dames hebben wij vernomen!)

U kunt Yasser vinden achterin de oude winkel van Plus Koot aan de Hoogstraat 5 te Abcoude. (In samenwerking christiaan coiffures)

Voor afspraken kunt u bellen naar: 0294-281286 of spreek hem aan als u hem ziet op onze club.

Wij feliciteren Yasar namens onze vereniging en wensen hem veel succes toe!

 

 

Van de penningmeester:

 • Verwarming.

De wintermaanden zijn alweer begonnen en de verwarming staat weer aan.

Kosten van propaangas zijn één van de grootste kostenposten voor onze vereniging. In koude maanden loopt dit op tot gemiddeld wel € 600 per maand.

Wij kunnen met zijn allen energiekosten besparen door te letten op en rekening te houden met de volgende zaken:

 • De klokthermostaat zit in de kantine en regelt het complete gebouw inclusief de hal.
 • Deze klokthermostaat is centraal zodanig ingesteld, dat op vaste speelmomenten de temperatuur 19 graden is ( NB in de kantine, hal kan iets koeler zijn als tussendeur dicht is ).
 • Deze klokthermostaat staat standaard op het klokprogramma (het klokje onderaan de draaischijf .
 • Verzoek: Laat deze thermostaat op dit klokprogramma staan (het klokje onderaan de draaischijf )   Als het echt te koud is, kan de thermostaat incidenteel (handmatig) wat hoger worden gezet, maar zet deze vooral dan ook weer terug op het klokje onderaan de draaischijf als je weggaat.

Tot slot :

Hou svp in de winterperiode ( als de verwarming is ingeschakeld) alle buitendeuren dicht ! ( Bij een warm winterzonnetje ben je mogelijk geneigd om de buitendeur open te houden, maar doe dit niet, want dan slaat de verwarming onnodig aan omdat binnen 19 graden wordt gevraagd)

Het komt wel eens voor, dat de overheaddeur in de hal opengaat omdat het wat benauwd wordt in de hal en dat de tussendeur tussen kantine en hal hierbij nog openstaat. De verwarming slaat dan onnodig aan, met maximaal gasverbruik als gevolg. Hou deze tussendeur dan ook gesloten!

Alvast bedankt voor de medewerking.

 • Contributie 2018

Begin januari worden weer de contributienota’s verstuurd met verzoek deze voor 1 februari 2018 te betalen.

De basiscontributie blijft voor 2018 ongewijzigd. ( 56,50 per jaar, echtparen € 103 per jaar)

Een standaard NJBB-Clublicentie is o.a. wegens NJBB voorschrift en om verzekeringstechnische redenen voor een ieder verplicht en is inbegrepen in deze contributie. (Voor leden van “de Krans” geldt een aparte overeenkomst)

Een NJBB Wedstrijdlicentie 2018 kost € 20 extra t.o.v. de basiscontributie.   Mocht je dit wensen, ( bijvoorbeeld om ook competitie te gaan spelen zoals elders vermeld in deze nieuwsbrief) geef dit dan voor 5 januari 2017 door aan Nico Hennipman, zodat hij dit tijdig aan NJBB kan doorgeven en dit in de contributienota 2018 kan verwerken.

 • Ontwikkelingen Fort bij Abcoude en parkeren.

Natuurmonumenten heeft diverse exploitanten uitgenodigd om met plannen te komen a.d.h.v. een zgn. “selectieleidraad” . De uitkomst hiervan is nog niet bekend en de parkeerbehoefte hiervoor ook niet.

Parkeermogelijkheden op ons jeu de boules-terrein ten behoeve van deze toekomstige exploitatie worden verkend door de gemeente De Ronde Venen en hierover wordt met ons bestuur regelmatig en constructief overlegd. E.e.a. binnen het kader van onze lopende huurovereenkomst met de gemeente De Ronde Venen, die wij graag weer met 10 jaar willen voortzetten.

Een voorlopig ontwerp is besproken, waarbij de voorste 4 banen ( van de totaal 23 banen) van ons terrein als parkeerterrein worden ingericht met dubbelfunctie, zodat er bij grote tournooien ( feestweek e.d.) toch kan worden gespeeld.

Er zijn nog geen besluiten genomen, gemeente werkt e.e.a. nader uit.

Voortbestaan van onze club op dit moment niet in gevaar.

 

Wijzigingen in de speelregels van Jeu de Boules per 1 maart 2017

Tijdens het internationale congres van de Jeu de Boules zijn er enkele wijzigingen aangenomen betreffende de speelregels opgenomen in het Internationaal Spelreglement Pétanque.

De wijziging die wij al praktiseren is dat het but slechts eenmaal uitgegooid wordt. Als dat niet goed gaat mag de tegenpartij het balletje neerleggen op de door hen gewenste plaats.

Een andere regel is dat bij aanwezigheid van kunststof cirkels die gebruikt dienen te worden met markering van de gekozen plaats. Als een speler de cirkel optilt en er zijn nog boules te spelen dan mag de equipe van de optillende speler de resterende boules niet meer spelen.

Het uitwissen van meer dan één inslag en het vegen van de baan mocht toch al niet maar wordt nu strenger bestraft door de scheidsrechter.

Als een speler zijn boules opraapt van het speelveld terwijl zijn medespelers nog boules hebben mogen die hun resterende boules niet meer gooien.

Dan een aanbeveling voor correcte kleding: bovenkleding en dichte schoenen zijn verplicht (dit laatste i.v.m. bescherming van tenen en hielen)

Roken en gebruik van een mobieltje tijdens het spel was al verboden in het toernooireglement maar nu ook in het Internationaal Spelreglement Pétanque.

Een werpronde geldt als begonnen zodra het but is uitgeworpen (dus ook bij een ongeldige uitworp)

Als een scheidsrechter aan het meten is moeten alle spelers twee meter afstand houden. Dit geldt natuurlijk niet als uw tegenstander aan het meten is.

Deze kennis is overgenomen uit het clubblad van “Jeu de Bommel”

Theo Kapteijn

 

Ledennieuws

Het ledental van onze club is wisselend maar er is wel een geleidelijke toename. Het aantal aanmeldingen voor het lidmaatschap wordt ongunstig beïnvloed, doordat leden hun lidmaatschap beëindigen veelal vanwege door lichamelijke beperkingen.

Dan kan het gebeuren dat we een overlijdensbericht krijgen van iemand die jarenlang lid is geweest. Dat gebeurde dezer dagen betreffende Tineke Monsees. Zij en haar man Otto zijn jarenlang zeer actief geweest in onze club en hebben in onze accommodatie de keukenvoorziening verzorgd. Op de overlijdenskaartstaat haar begaafdheid om te mopperen vermeld en tijdens de begrafenis is dat ook door nabestaanden verteld. De laatste tijd kon zij niet meer komen spelen en daarom had zij haar lidmaatschap opgezegd. Het bestuur heeft haar toen bezocht en bedankt voor de ondersteuning van onze club.

 

Wijzigingen in het ledenbestand

 

Bedankt als lid per 1-1-2018

Jan Luttikhuis en Ina van Moorsel wegens andere activiteiten die tijd vragen.

 

Aanvragen voor het lidmaatschap

Sinds het verschijnen van de vorige nieuwbrief in juni zijn er aanvragen voor het lidmaatschap

waarvan twee oude bekenden met verdiensten voor oor een grote bijdrage aan de inrichting van onze huidige accommodatie en die nu weer bij onze club gaan meespelen:

Ton van Vliet               Meerkoetlaan 137         3645 JL   Vinkeveen      0297-263248

Elly van Vliet                Meerkoetlaan 137         3645 JL   Vinkeveen      0297-263248

 

Nieuwe leden:

Marianne Snoek                      Wimbledonpark 175      1185 XJ    Amstelveen   06-13457769

Ger Willems                             Ds. Bleekerhof 9           1391 BH Abcoude       0294-267349

Anne de Snoo                          Ds. Bleekerhof 9           1396 BH Abcoude       0294-267349

Anilka Clarisse                       Achter de Kerken75     1391 LD Abcoude        06-15581164

Julia Meijering                      Scholeksterlaan 23       3645 KA Vinkeveen     06-44017209

Joke Lammen                       Zr. Claassenhof 41        1391 BM Abcoude        0294-284257

Ries Uiterwaal                      Kerkplein 17                 1391 GJ Abcoude        06-27524035

Piet Roelofs                          Pr. Beatrixstraat 27       1396 KD Baambrugge   0294-291694 06-30706956

George Kabalt                      Slotspolder 6                1391 RB Abcoude        0294-281589

 

Bardienstrooster: 

JANUARI

Zondag Dinsdag Donderdag
2: Hans Roozendaal 4: Marrie Vedder
7: NIEUWJAARSRECEPTIE 9: Lia Pepping 11: Gerard Beers
14: Cecilia Arias 16: Wout Wessel 18: Tiny Kapteyn
21: Ans Pothuizen 23: Truus Meijer 25: Julie Duijker
28: Dicky Oudshoorn 30: Cor van Wieren

 

 

FEBRUARI

Zondag Dinsdag Donderdag
1: Nico Hennipman
4: Marianne Snoek 6: Berend Timmermans 8: Brenda Kater
11: Simon van Straaten 13: Gerard Peelen 15: Trees Versteeg
18: Carla Donkervoort 20: Marjan van Riemsdijk 22: Piet Vedder
25: Elly van Vliet 27: Ries Uiterwaal

 

 

MAART

Zondag Dinsdag Donderdag
1: Gerard Peelen
4: Marijke van Straaten 6: Anilka Clarisse 8: Theo Kapteyn
11: Ben de Graaff 13: Cor de Pijper 15: Hubrecht Duijker
18: Marrie Vedder 20: Simon van Straaten 22: Frits Smit
25: Jeanette van Voorneveld 27: Marjan van Riemsdijk 29: Miep van Schaik

 

Kun Je niet op de datum zoals vermeld in het rooster, ruil dan even s.v.p.!!!
Ben je langer dan 2 maanden afwezig, geeft het dan even door aan Marijke.

  

Een reactie plaatsen