20170609 Notulen Bestuursvergadering

Gerard opent de vergadering om 10.00 uur en heet het voltallig bestuur welkom (Hans is iets verlaat) De agenda zoals toegestuurd wordt aangehouden Verslag van de bestuursvergadering van 14 april 2017 wordt geaccordeerd en vastgesteld. Het gasverbruik is punt van discussie. Soms wordt de goed functionerende  thermostaat opgedraaid en niet weer terug gezet waardoor soms dagen lang de verwarming … Meer lezen20170609 Notulen Bestuursvergadering