Entertainment

B O U L O D R Ô M E blijft G E S L O T E N

Vrijdag 15 mei jl. is het voltallige bestuur bijeen geweest om te bespreken of we weer kunnen spelen op onze boulodrôme. Op de agenda stond het vaststellen van een protocol, conform de richtlijnen van het kabinet, de NJJB?NOC*NSF en de gemeente De Ronde Venen.

Het bestuur is tot de conclusie gekomen, dat het gewenste protocol niet uitvoerbaar is, gelet op onze mogelijkheden. Het bestuur tilt zeer zwaar aan de richtlijnen, die onze leeftijdscategorie moet beschermen, ook al weet het bestuur hoeveel leden het fijn zouden vinden elkaar weer op de club te ontmoeten.

Onze accommodatie blijft vooralsnog gesloten tot 1 september 2020, mits in de tussentijd versoepelingen coronamaatregelen zich voordoen. Dit houdt dus ook in dat clubleden, die een sleutel van het terrein hebben, NIET op eigen initiatief kunnen boulen op de boulodrôme.

Voor de rest van dit jaar zijn alle promo’s en evenementen (incl. feestweek) afgelast.

Share

Comments are closed.