20170609 Notulen Bestuursvergadering

Gerard opent de vergadering om 10.00 uur en heet het voltallig bestuur welkom (Hans is iets verlaat) De agenda zoals toegestuurd wordt aangehouden Verslag van de bestuursvergadering van 14 april 2017 wordt geaccordeerd en vastgesteld. Het gasverbruik is punt van discussie. Soms wordt de goed functionerende  thermostaat opgedraaid en niet weer terug gezet waardoor soms dagen lang de verwarming … Meer lezen20170609 Notulen Bestuursvergadering

20180209 Notulen bestuursvergadering

Gerard opent de vergadering even na 13.30. Het bestuur is voltallig aanwezig. De rondgestuurde  agenda wordt afgewerkt Het rondgestuurde verslag van de bestuursvergadering 8-12-17  wordt vastgesteld met de voorgestelde wijzigingen Ingekomen en uitgegane berichten: Bedankje belangstelling Ger Willems Terugtreden van Simon als wedstrijdleider het bestuur zal hem bedanken voor bewezen diensten Mededeling fuseren voedselbank van Abcoude … Meer lezen20180209 Notulen bestuursvergadering

20170513 Uitwisseling met Ça Roule uit Heerhugowaard

13 mei 2017: het was weer feest! Enige jaren geleden kwam onze Henk Rouwen met het voorstel een toernooitje te spelen tegen de Jeu de Boules vereniging uit Abcoude waar hij vrienden had. 10 doubletten togen naar Abcoude en we werden geweldig in de watten gelegd. Het spelen – 3 partijen – was niet eens … Meer lezen20170513 Uitwisseling met Ça Roule uit Heerhugowaard

Nieuwsbrief 63

    Van de voorzitter Feestweek 2016 Terwijl ik dit schrijf is de Feestweek net afgelopen. We hadden dit jaar alles mee; schitterend weer, maximale deelname, genoeg vrijwilligers, veel belangstellenden, dus goede omzet! Dit was weer een staaltje van samenwerken binnen de club, waar ik als voorzitter heel erg trots op ben. Binnen het bestuur … Meer lezenNieuwsbrief 63