Lidmaatschap en contributie

Het  verenigings- en contributiejaar van Jeu de Boulesclub Abcoude   loopt van 1  januari t/m 31 december.

Onze club is aangesloten bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB). Onze leden  zijn automatisch lid van de NJBB en krijgen een  club-, jeugd-, of wedstrijdlicentie.

Van leden van 21 t/m 75 jaar wordt verwacht dat zij bijdragen aan het goed lopen van de vereniging door het verrichten van vrijwilligerswerk bij de vereniging. Dit kan bijvoorbeeld door het verrichten van circa 2 tot 3 keer bardienst, maar er zijn ook vele andere taken die in overleg met het bestuur moeten worden ingevuld.

Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar in het clubhuis of hier te downloaden.

Bij tussentijdse toetreding als lid wordt  een gedeelte van de contributie in rekening gebracht, de NJBB afdracht uitgezonderd. Er wordt geen restitutie verleend bij tussentijdse  beëindiging.

CONTRIBUTIE 2018:

Lidmaatschapscategorie   Bedrag 2018
 Inclusief *
 Volwassenen vanaf 21 jaar
 – clublicentie  € 56,50  A B C
 – wedstrijdlicentie  € 76,50  A B C D

 

*A = afdracht aan NJBB in 2018: clublicentie €12,50, wedstrijdlicentie €32,50

*B = toezending bondsblad PetanQue

*C = Collectieve verzekeringen via NJBB

*D = speelrechten voor landelijke en afdelingscompetities, -kampioenschappen en toernooien elders waarvoor een W of een J licentie wordt gevraagd.

Opzegging van het lidmaatschap dient voor 1 december schriftelijk of per e-mail aan de secretaris te worden doorgegeven.