Hiermee meld ik mij aan als lid van de Jeu de Boulesclub Abcoude.

Uittrekstel uit het huishoudelijk reglement met betrekking tot het aanmelden als lid van de Jeu de Boulesclub Abcoude.

Leden

Art. 4 : Leden melden zich voor het lidmaatschap van de vereniging door een ingevuld aanmeldingsformulier in te leveren bij de secretaris. De namen van de kandidaat-leden worden aan de leden bekend gemaakt.

Art 5 : Het bestuur beslist over toelating van leden. Indien het bestuur tot afwijzing besluit, kan op verzoek van de betrokkene de algemene vergadering alsnog tot toelating tot het lidmaatschap besluiten. Van afwijzing wordt het betrokken kandidaat-lid schriftelijk kennis gegeven. Een kandidaat-lid, dat niet wordt aangenomen kan zich, binnen een tijdsverloop van 1 jaar, niet weer als zodanig aanmelden.

Art 6 : De penningmeester meldt een nieuw lid aan bij de Nederlandse Jeu de Boulesbond, ter verkrijging van een licentie c.q. een lidmaatschapskaart. De licentie van de bond c.q. de lidmaatschapskaart wordt, na ontvangst van de verschuldigde contributie, door de penningmeester aan het nieuwe lid verstrekt.