20160429 Notulen bestuursvergadering

Opening en mededelingen Gerard opent de vergadering om 10,02 en heet alle bestuursleden welkom Vaststelling van de agenda Nico heeft per mail de onderwerpen financiën en administratieve zaken aangemeld, ter agendering. Marijke noemt vrijwilligersvergoeding en Gerard de website Verslag bestuursvergadering d.d. 11-3-2016 Het verslag van de vergadering van 11-3-16 wordt vastgesteld. Naar aanleiding wordt over … Meer lezen20160429 Notulen bestuursvergadering

Nieuwsbrief 62

      Van de voorzitter   Verantwoord alcohol schenken Gedurende de afgelopen periode hebben de zogenaamde “Instructie avonden Verantwoord Alcoholgebruik” plaatsgevonden. Beide avonden waren goed bezocht. Met belangstelling werd er door de clubleden kennisgenomen van de presentatie. Vervolgens zijn de leden uitgenodigd om deel te nemen aan een soort e-learning, waardoor zij in het … Meer lezenNieuwsbrief 62

20170414 Notulen bestuursvergadering

Gerard opent de vergadering om 10.00 uur en heet het voltallig bestuur welkom. De agenda wordt uitgebreid met aandachtspunten: AED, website, wijziging bestuursreglement. Verslag bestuursvergadering 20-01-2017 wordt geaccordeerd en vastgesteld. Verslag ALV 8-02-2017 wordt vastgesteld maar geconstateerd wordt dat het aantal aanwezige leden erg laag was en dat geen quorum aanwezig was. Ingekomen en uitgegane … Meer lezen20170414 Notulen bestuursvergadering

20170120 Notulen bestuursvergadering

Marijke en Hans zijn afwezig wegens verblijf in het buitenland. Opening Gerard opent om 14 uur de vergadering De agenda wordt vastgesteld Toegevoegd worden de punten nieuwjaarsreceptie, schoonmaak en verzekeringen Verslag bestuursvergadering 2-12-2016 Het verslag wordt vastgesteld Naar aanleiding ervan meldt Gerard dat het ontmoeten van de JdB-club uit Heerhugowaard Ca Roule op 13 of … Meer lezen20170120 Notulen bestuursvergadering

20171027 Notulen bestuursvergadering

Gerard opent de vergadering even na 13.30. Het bestuur is voltallig aanwezig en Wout is uitgenodigd aanwezig te zijn. De rondgestuurde agenda wordt aangehouden Het rondgestuurde verslag van de bestuursvergadering 8-9-17wordt vastgesteld Ingekomen en uitgegane berichten: Als nieuwe leden worden ingeschreven Ton van Vliet Elly van Vliet Ries Uiterwaal Piet Roelofs Het adres van Cor … Meer lezen20171027 Notulen bestuursvergadering

20171208 Notulen bestuursvergadering

Gerard opent de vergadering even na 13.30. Het bestuur is voltallig aanwezig. De rondgestuurde  agenda wordt uitgebreid met punt nieuwjaarsreceptie Het rondgestuurde verslag van de bestuursvergadering 8-9-17  wordt vastgesteld met de wijziging dat betreffende de schoonmaker Nico en niet Gerard contactpersoon is. Ingekomen en uitgegane berichten: Bericht van overlijden van Tineke Monsees Het bestuur is vertegenwoordigd … Meer lezen20171208 Notulen bestuursvergadering