CONTRIBUTIE

Het verenigings- en contributie jaar van Jeu de Boulesclub Abcoude loopt van:

1 januari t/m 31 december

Van de leden van 21 t/m 75 jaar wordt verwacht dat zij bijdragen leveren aan het goed verlopen van de vereniging door het doen van vrijwilligerswerk. Dit kan bijvoorbeeld door het verrichten van circa 2 tot 3 keer bardienst, maar er zijn ook vele andere taken, die in overleg met het bestuur moeten worden ingevuld.

Bij tussentijdse toetreding als lid wordt een gedeelte van de contributie in rekening gebracht, de NJBB afdracht uitgezonderd. Er wordt geen restitutie verleend bij tussentijdse beëindiging.

CONTRIBUTIE 2024:

Lidmaatschap € 75,00  
Volwassenen vanaf 21 jaar

Inclusief:

  • NJJB-licentie van € 23,00 per jaar
  • toezending bondsblad PetanQue
  • Collectieve verzekeringen via NJBB
  • speelrechten voor landelijke en afdelingscompetities, -kampioenschappen en toernooien

 

Opzegging van het lidmaatschap dient voor 1 december schriftelijk per e-mail aan de secretaris te worden doorgegeven.

Lidmaatschap en contributie