Taak Naam Telefoon
Voorzitter Gerard Peelen 06-17112679
Penningmeester & Secretaris Nico Hennipman 06-22787416
Algemeen lid Joke Lammen 06-33710084
Algemeen lid Hans Roozendaal 06-23650719
Algemeen lid Corine Weerman 06-20917278